Omtrent Ons/About

Welkom by M-TAC.
Trots Suid-Afrikaans!

Ons doelwit is om u te help toerus vir:

  • Oorlewing van Misdaad,
  • Persoonlike Gereedheid,
  • Voorbereiding vir Noodgevalle,
  • Natuurlike en mensgemaakte Rampe.

Sien die keuses (menu) bo aan die blad en verken gerus wat ons bied.


Welcome to M-TAC.
Proudly South-African!

Our aim is to help equip you for:

  • Surviving Crime,
  • Personal Readiness,
  • Preparedness for Emergencies,
  • Natural and manmade Disasters.

See the MENU at the top to explore what we have on offer.