FAQ

Hier is antwoorde op ‘n paar vrae wat besoekers aan ons webtuiste gereeld vra.

Here are the answers to a few questions that visitors to our website frequently ask.

Is M-TAC Ondersteuners “Preppers” / Are M-TAC Supporters “Preppers” ?

M-TAC ondersteuners is nie besig om kos op te gaar of om ondergrondse bunkers te bou nie, maar hulle is wel besig om hulself harde teikens te maak teen misdaad en voor te berei vir korrekte reaksie tydens rampe. M-TAC ondersteuners is in daardie opsig seker “Preppers.”

M-TAC supporters are not busy storing up food or building underground bunkers, but they are preparing to be hard targets to crime and to react correctly in disasters. M-TAC supporters can be said to be “Preppers” in that way.

Is M-TAC ‘n Klub of Maatskappy / Is M-TAC a Club or Company ?

M-TAC is nie ‘n maatskappy nie. Ons is fasiliteerders wat probeer om oplossings, wat reeds deur ander aangebied word, te identifiseer en dit as oplossings aan u te bied. M-TAC is ‘n tipe Klub van eendersdenkende individue.

M-TAC is not a company. We are facilitators that try to identify solutions provided by others and we bring those solutions to you. We do offer Training Services with our different Training Partners. M-TAC is a kind of Club of like minded individuals.