Die goot nuus is dat M-TAC vandag erkenning ontvang het as ‘n Erkende Onderwys Vennoot van die Committee for Tactical Emergency Casualty Care. Die C-TECC is ‘n Amerikaanse organisasie wat ‘n wereldwye standaard vasstel vir Taktiese Noodsorg.

The big news is that M-TAC, today, received acknowledgement as a Recognized Educational Partner of the Committee for Tactical Emergency Casualty Care. The C-TECC is an American organisation that sets an international standard for Tactical Emergency Care.