Plaas Veiligheid – ‘n Holistiese Benadering

Plaas veiligheid is iets waar ‘n mens na die groter prentjie moet kyk en jou nie moet vas staar teen net sekere brandpunte nie.

Plaas veiligheid begin by Bewusmaking. Jou gesin, jou werkers, jou bure, jou familie en vriende op die dorp – wat op die plaas kom kuier, selfs die vragmotor bestuurders wat vragte op jou plaas kom op of aflaai, moet almal bewus gemaak word van die behoefte vir paraatheid en van die stappe wat hulle moet neem om net ‘n basiese vlak van paraatheid te handhaaf. Daar kan nog baie geskrywe word oor net hierdie een konsep, maar genoeg vir eers.

Ander belangrike komponente van plaas veiligheid is goeie verhoudings tussen werkgewer en werknemers, die skep en behoorlike bestuur van ‘n inligtingsnetwerk, die stigting en bestuur van Plaaswag eenhede, die opstel en gereelde inoefening van gebeurlikheidsplanne, ooreenkomste met veiligheidsrolspelers oor samewerking ens.

Die vrou en kinders op die plaas moet ook nie buite rekening gelaat word in planne nie. Hulle kan waardevolle bydraes lewer.

Onthou, “Wanneer Bollie Gebeur – Wees in Beheer!”