PMR446 Nood Kanaal / Emergency Channel

PMR446 is ‘n term wat gebruik word om ‘n persoonlike radio diens te beskryf wat ‘n individu toelaat om ‘n radio sender en ontvanger te opereer vir persoonlike doeleindes met ‘n minimum van geen spesiale lisensie of magtiging. In ons geval in Suid Afrika verwys dit na ‘n gedeelte van die UHF radio frekwensie spektrum wat oop is, sonder lisensie, vir besigheid en persoonlike gebruik. Oorspronklik was 8 kanale beskikbaar in analoog modus maar dit is vermeerder na 16 kanale.

PMR446 is a term used to describe a personal radio service that allows an individual to operate radio transmitters and receivers for personal purposes with minimal or no special license or individual authorization. In this case in South Africa it refers to a part of the UHF radio frequency range that is open without licensing for business and personal use. Originally 8 channels were available in analogue mode but this has now been increased to 16 channels.