Opleiding/Training

Nie almal wat opleiding aanbied is opgelei as Fasiliteerders nie. Ons IS wel.

Not everyone that presents training is trained as Facilitators. We ARE.

Ons Kan Opleiding in Afrikaans Aanbied In (Klik op ‘n Onderwerp vir meer Inligting):

We Can Provide Training in English In (Click on a Topic for more Information):