Opleiding/Training

Nie almal wat opleiding aanbied is opgelei as Fasiliteerders nie. Ons IS wel.
Ons is nou ook Erkende Onderwys Vennote van die ” Committee for Tactical Emergency Casualty Care.”

Not everyone that presents training is trained as Facilitators. We ARE.
We are now also Recognized Educational Partners of the Committee for Tactical Emergency Casualty Care.

Ons Kan Opleiding in Afrikaans Aanbied In (Klik op ‘n Onderwerp vir meer Inligting):

We Can Provide Training in English In (Click on a Topic for more Information):