Stop Die Bloeding

 


Ons Instruksie span bestaan uit ‘n Mediese Dokter met praktiese ondervinding in slagveld medisyne (Battlefield Medicine) en Trauma Sorg en ‘n Primere Noodsorg beampte (BAA) met Praktiese Ondervinding in die behandeling van Traumatiese Beserings en opleiding in Taktiese Noodsorg (Tactical Casualty Care). Hierdie opleiding is vir almal. GEEN vorige ondervinding nodig. Ons Instrukteurs is nou Gesertifiseer deur die ‘American College of Surgeons, The Committee on Trauma’ om aan u Bloeding Beheer Opleiding te verskaf. Hierdie is ‘n informele self-help kursus om u voor te berei om uself of u familie by te staan en is nie “Unit Standard” geakrediteer nie. Die opleidings Kurriculum van die ‘Control The Bleed Campaign’ word gevolg en bevat die volgende:

  • Inleiding
  • Primêre Trauma Sorg Riglyne
  • ABC’s van Bloeding
  • U eie veiligheid
  • Kontak van Nood Dienste
  • Find die Bloeding Besering
  • Wond Kompressie
  • Veilige gebruik van Toernikette
  • Wond Pakking

WHATSAPP (geen stem oproepe) nou 0662899009 met navrae.